Privatlivspolitik

Senest opdateret 25 maj 2018

NORDIC ENTERTAINMENT GROUP PRIVATLIVSPOLITIK
Nordic Entertainment Group Denmark A/S cvr-nr. 13 39 82 75 og tilhørende koncernselskaber; Nordic Entertainment Group TV A/S, TV3 Sport A/S, Jenagade 22, 2300 København A/S (cvr-nr. 17 98 15 44), (”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du anvender vores produkter og tjenester, deltager i konkurrencer, tilmelder dig nyhedsbreve, browser på vores hjemmesider, eller når du anvender vores applikationer (vores Tjenester). Denne Privatlivspolitik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Privatlivspolitikken vil også forklare, hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du betror os med dine personlige oplysninger. Vi beder dig om at læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktinformationen, som findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.

Vær opmærksom på, at vores Tjenester kan indeholde links til og fra hjemmesider, der kan indehaves af vores netværkspartnere, annoncører og koncernselskaber. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider eller bruger tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at de kan have deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Du bør derfor gøre dig bekendt med deres privatlivspolitik, før du giver dem dine personlige oplysninger.

Mindreårige
Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig?
Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?
Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?
Hvor behandler vi dine personoplysninger?
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Hvordan kan du få adgang til dine personoplysninger?
Ændringer til denne privatlivspolitik
Kontakt

MINDREÅRIGE

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn online, og vi markedsfører ikke bevidst til eller anmoder om personoplysninger fra børn under 15 år uden at indhente samtykke fra en verificeret forældremyndighedsindehaver.

Til toppen

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

Når du får adgang, opretter forbindelse til, tilmelder dig til, deltager i, opretter en konto, foretager individuelle indkøb i eller på anden måde bruger vores Tjenester, kan vi indsamle personlige oplysninger om dig. Personoplysningerne, vi indsamler, afhænger af omstændighederne og de Tjenester, du bruger, men kan bestå af følgende:

Personoplysninger som du aktivt stiller til rådighed for os:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og folkeregisteradresse
 • Fødselsdato og cpr-nummer
 • Køn
 • Nationalitet
 • Information fra dig på baggrund af en anmodning fra os, når du rapporterer et problem med vores Tjenester
 • Hvis du kontakter os, den adresse som du kontakter os fra, samt de oplysninger du selv afgiver i forbindelse hermed
 • Brugerinformation som du vælger at stille til rådighed til brug for statistiske formål (ratings, anmeldelser, svar til undersøgelser og lignende)
 • Alle andre oplysninger, der gives på tidspunktet for registreringen til brug af vores Tjenester, tilslutning til vores Tjenester eller anmodning om yderligere Tjenester fra os

Brugergenererede personoplysninger

 • Adfærdsdata, herunder seer mønstre, stjernemarkering og navigation;
 • Detaljerne om dine besøg til vores Tjenester, herunder men ikke begrænset til datatrafik og andre kommunikationsdata og de produkter og Tjenester, som du har adgang til;
 • Dine købspræferencer, f.eks. om du reagerer på annoncer eller kampagner;
 • Computer og software information, såsom dit unikke ID, operative systemer, browser type, forbindelseshastighed og internetudbyder;

Vi kan også indsamle yderligere oplysninger om din brug af vores Tjenester gennem cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere om dette i vores Cookiepolitik.

Personoplysninger indhentet fra tredjepart

Vi kan supplere de oplysninger, vi indsamler fra dig, med oplysninger, som vi modtager fra tredjepart og via din brug af hjemmesider, produkter eller tjenester som udbydes af andre selskaber på tværs af vores koncern, Nordic Entertainment Group ("NENT Group"). Dette kan f.eks. inkludere generel information om forbrugsmønstre.

Til toppen

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vores formål

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

A. Af hensyn til vores kontraktlige forhold:

 • For at kunne levere vores Tjenester til dig, herunder for at opfylde dine ønsker, forbedre din oplevelse af vores Tjenester og administrere vores kontraktlige forhold med dig
 • For at sikre at indhold fra vores Tjenester overføres til dig og din enhed på den mest effektive måde
 • For at tilpasse din oplevelse af vores Tjenester baseret på din brug og adfærd med henblik på at levere indhold, der har mest mulig interesse for dig, på rette sted og rette tid
 • For at sende push notifikationer på dine mobile enheder, hvis du er tilmeldt og vil holdes orienteret
 • For at kommunikere med dig om den Tjeneste du benytter
 • For at informere dig om ændringer i vores Tjenester
 • For at foretage undersøgelser og brugertests med henblik på at forbedre din interaktion med vores Tjeneste
 • For at levere tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os

B. På baggrund af legitim interesse:

 • For at analysere på et aggregeret niveau med henblik på at forbedre vores produkter og Tjenester
 • For at dele dine oplysninger med andre selskaber inden for NENT Group koncernen, når det er nødvendigt til administrative formål eller til levering af vores Tjenester til dig
 • For at bruge IP-adresse, enhedsidentifikatorer eller anden information, der er nødvendig for at blokere skadelig brug af vores Tjenester, med det formål at beskytte vores Tjenester eller på anden måde håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser
 • For at forbedre vores Tjenester, identificere brud og holde dine data sikker, baseret på logfiler
 • For at give oplysninger i en fusions- og overtagelsesproces af hensyn til forretnings- og strategisk ledelse
 • For at give dig tilbud, nyheder, informationer, produkter eller tjenester, som vi mener, kan være af interesse for dig, herunder skræddersy reklame, så det relaterer sig til dine sandsynlige interesser
 • Til analyse og statistiske formål
 • For at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav

C. Til markedsføringsformål:

 • Til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil, som også kan indeholde tilbud, nyheder eller information relateret til vores Tjenester og/eller andre produkter og tjenester i NENT gruppen, som vi mener kan være af interesse for dig. Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i den enkelte henvendelse.

D. Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis der er nødvendigt for os for at overholde en retlig forpligtelse eller en afgørelse fra en myndighed.

Hvilket retligt grundlag i GDPR er behandlingen af dine personoplysninger baseret på?

Behandlingen af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet under:

 • punkt (A) er nødvendig for indgåelsen og opfyldelse af vores forpligtelser efter vores aftale med dig;
 • punkt (B) er nødvendig for vores legitime interesser i at udvikle, administrere, beskytte og markedsføre vores Tjenester såvel som fra et forretningsmæssigt og strategisk perspektiv;
 • punkt (C) vil kun forekomme, hvis vi har modtaget dit samtykke til en sådan behandling;
 • punkt (D) er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser

Er det obligatorisk for dig at stille dine personoplysninger til rådighed?

Personoplysninger, som vi anmoder om fra dig og som er markeret "obligatorisk" på enhver måde, for eksempel ved brug af *-symbolet, er påkrævet for, at vi kan levere vores Tjenester (af lovmæssige, kontraktmæssige, administrative, tekniske eller lignende grunde). Nogle af personoplysningerne kan dog kun kræves, hvis du bruger specifikke funktioner, aktiverer valgfrie dele af Tjenesterne eller anmoder om adgang til visse ressourcer, tilbud, kampagner, programmer eller lignende fra os eller vores samarbejdspartnere. Dette vil du blive oplyst om, før indsamling af sådanne personoplysninger fra dig.

Til toppen

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

Koncern overførsler
Vi kan videregive dine personoplysninger til andre selskaber inden for NENT Group koncernen, hvis det er nødvendigt til administrative formål eller for leveringen af vores Tjenester til dig. Hvis du har samtykket til det, kan vi også videregive dine personlige oplysninger til selskaber inden for NENT Group koncernen til markedsføringsformål. Nent Group koncernselskaber, der har adgang til dine personlige oplysninger, følger praksis i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Samarbejdsparterne, sponsorer og annoncører
Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører, når du deltager i undersøgelser og konkurrencer, og når du giver samtykke til nyhedsbreve i Tjenesterne. Vi kan derudover også dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere og annoncører, men kun når du har anmodet om det, eller forudsat at du har samtykket dertil.

Vi kan vi også bruge aggregerede oplysninger til at overvåge brugen af vores Tjenester med henblik på at hjælpe os med at forbedre og udvikle vores Tjenester, og vi kan stille sådanne aggregerede oplysninger til rådighed til tredjepart, f.eks. indholdspartnere eller annoncører. Aggregerede oplysninger omfatter ikke personoplysninger og kan ikke knyttes til dig.

Tredjeparter til sikkerhedsmæssige eller andre legitime grunde
Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi med rimelighed mener, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig:

 • For at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagningskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning;
 • For at beskytte vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller ansattes sikkerhed;
 • For at beskytte mod svigagtig, skadelig, misbrug, uautoriseret eller ulovlig brug af eller abonnement til vores Tjenester og for at beskytte vores netværk, Tjenester, enheder og brugere fra sådan brug;
 • For at fremme eller forsvare mod klager eller juridiske krav i retten, administrative sager og procedurer og lignende;
 • Som led i fusion og sammenlægning, forudsat at den potentielle køber eller sælger indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik;
 • Til eksterne revisorer og tilsynsmyndigheder

Tredjepartsleverandører
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartsleverandører med henblik på at hjælpe med os med at levere og forbedre vores produkter og tjenester, f.eks. til marketingsbureauer og sociale medier til for markedsføring. Vi kan også bruge tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle udsendelse af e-mails, at yde kundeservice, behandle forespørgsler fra kunder og udføre andre former for statistiske analyser. Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personlige data, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

Til toppen

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til og opbevares på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), herunder destinationer der ikke er omfattet af en afgørelse truffet af Europa-Kommissionens om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger. Det kan deles med andre virksomheder inden for NENT Group koncernen, behandlet af medarbejdere, der arbejder for os eller for en af vores leverandører, der ligger uden for EØS. Sådant personale kan f.eks. være involveret i opfyldelsen af din forespørgsel og udførelsen af vores supporttjenester. Vi træffer alle rimelige, nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, og har vedtaget passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eller en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.

Til toppen

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet ovenfor under "HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER". Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Men da vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, afhænge af omstændighederne.

Typisk gælder følgende slette-frister:

Data afgivet ved deltagelse i konkurrencer vil blive slettet så snart konkurrencen er afsluttet.
Persondata afgivet via samtykke ved tilmelding til nyhedsbrev vil blive opbevaret, så længe samtykket anses for at være gyldigt. Et samtykke vil som udgangspunkt blive slettet efter 12 måneder, med mindre det har været anvendt inden for de sidste 12 måneder.

Til toppen

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Beskyttelse af dine personoplysninger er en prioritet for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Vi opretholder dog sikkerheds- og hændelsesplaner, herunder planer for håndtering af evt. brud på datasikkerheden, i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse for at håndtere dette rettidigt og begrænse enhver negativ effekt af en sådan hændelse.

Til toppen

HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi forstår, at du til tider kan have brug for yderligere oplysninger fra os om dine personoplysninger, og hvordan de behandles, eller at du måske ønsker at opdatere eller rette de personoplysninger, du har givet os. Derfor du blandt andet følgende rettigheder:

 • Ret til at få adgang til dine personoplysninger: du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og, i så fald, at få adgang til dine personoplysninger og informationen.
 • Ret til at få berigtiget personoplysninger: hvis du opdager, at personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at korrigeret sådanne personoplysninger
 • Ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt): under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om og opnå sletning af dine personoplysninger fra os.
 • Ret til begrænsning af behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores legitime formål til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning.
 • Ret til at protestere mod behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling.
 • Ret til dataportabilitet: Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at vi forsyner dig med dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at indgive klage til tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække et sådan samtykke tilbage når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen) ved at kontakte os.

Kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger for at foretage en anmodning i forbindelse med dine rettigheder. Vi bestræber os på at besvare din anmodning inden for 30 dage efter modtagelsen. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning inden for periode på 30 dage, vil vi give dig besked om dette, grunden til forsinkelsen, og hvornår vi forventer at være i stand til at opfylde din anmodning.

Til toppen

ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vores Privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Derfor bør du sørge for at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Vi vil slå eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken op på vores hjemmesider, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse såsom via e-mail. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Vi vil også holde tidligere versioner af denne Privatlivspolitik i et arkiv til din gennemgang.

Til toppen

KONTAKT

Databeskyttelsesansvarlig for Nordic Entertainment Group Denmark A/S og tilhørende selskaber i Danmark, kan kontaktes via dprt@nentgroup.com
Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til dprt@nentgroup.com

Vi er underlagt og bundet af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 20116/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. 502 af 23. maj 2018 om behandling af personoplysninger (”databeskyttelsesloven”) og lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (”e-handelsloven”). 

Til toppen

Nyeste historier